Volg op facebook
Volg op twitter

Aanscherping eisen energiezuinigheid

Vraag: Klopt het dat ik een nieuwe dakkapel in een bestaand geïsoleerd dak van een woning volledig moet isoleren volgens de nieuwbouweisen? Dit lijkt mij zo onlogisch gezien het grote verschil dat daardoor ontstaat.

Antwoord:
Ja, dat is noodzakelijk op grond van het verbouwartikel over energiezuinigheid uit het Bouwbesluit 2015. Artikel 5.6 lid 2 van het Bouwbesluit 2015 bevat de verbouweis. Daarin staat aangegeven dat artikel 5.3, dat de thermische isolatie van een bouwwerk regelt, overeenkomstig van toepassing is, zonder daarop een uitzondering op te nemen voor het niveau. Dat houdt dus inderdaad in dat het nieuwbouwniveau geldt voor de thermische isolatie voor een dakkapel.

De nieuwe dakkapel zal dus

  • wanden moeten hebben met een Rc van 4,5 m2K/W en
  • een dak met een Rc van 6,0 m2K/W.

Dit geldt ook als het bestaande dak bijvoorbeeld niet of nauwelijks geïsoleerd is. De dakkapel zal dan nog steeds een thermische isolatiewaarde moeten hebben zoals hiervoor genoemd. De verzwaarde eis voor thermische isolatie van de dakkapel is ook logisch als de rest van het huis nog niet is geïsoleerd. Het is niet zo dat de besparing van een sterk geïsoleerde dakkapel teniet wordt gedaan door een slechte isolatie van de rest van het huis. Het is eerder andersom. Het loont de moeite om, zeker bij een groot verschil, ook de rest van de ruimte en woning te isoleren.

Er zit wel nog een nuance in de eisen die genoemd zijn in het Bouwbesluit 2015. De ruimte onder de dakkapel moet een verblijfsgebied, toiletruimte of badruimte zijn wil de isolatie-eis van toepassing zijn. Als de zolder of de ruimte onder de nieuwe dakkapel voor andere doeleinden wordt gebruikt, dan gelden deze thermische isolatie-eisen niet.